A&A Agency

We have 20 years of experience in creating and carrying out events

WE HAVE 20 YEARS OF EXPERIENCE IN CREATING AND CARRYING OUT EVENTS.


WE DEDICATE THEM TO YOU

 

...

Imagine a creative and extraordinary event that is business effective, perfectly planned and masterfully conducted.

...

Creative and extraordinary
Business effective
Perfectly
planned
Masterfully conducted

We have 20 years of experience in creating and carrying out events.
We dedicate them to you

Clients

Our choosen customers, but not all.

Clients

A&A

People who permanently work in the Agency A & A

A&A

General Director

Joanna Tkaczyk

Creative Director

Joanna Parapura

References

Read what our customers say about our work.

References
 • It is our pleasure to recommend the A&A Agency as an extraordinary partner in creating and carrying out remarkable events, long-lasting in the memory of both the participants and the organisers.
  Kamila Kwapisiewicz, Sales Support Supervisoir w Avon Cosmetics Polska
 • We recommend the A&A Agency as a reliable, experienced company, always ready to help and really involved in the matter. Cooperation with the Agency guarantees your success.
  Anna Łokińska – Barówka, Personnel and Administration Senior Manager and Anna Listkowska, Office Manager in Lukoil Oil Company
 • I am grateful for the professionalism, commitment and creativity that you showed while organising our events. The resourcefulness and approach to the partner as well as the reliability of the Agency ensure fulfilling the highest expectations in terms of organisation and result in the success of each event prepared by the company.

  It is our great pleasure to recommend the A&A Agency as a totally dependable partner, the cooperation of whom guarantees the highest quality of performance.
  Robert Lelental, Communication Specialist in Orange Polska
 • The attitude of the Agency – their ingenuity, professionalism and commitment – contributed to the success of this event. At the same time, our cooperation with the Agency was simply a great pleasure – we have found both a bold and reliable partner.
  Katarzyna Meissner, Public Relations Department – Corporative Communication and Marketing Area, Bank Zachodni WBK Grupa Santander
 • I can highly recommend the A&A Agency as a professional, creative and proven partner.
  Aldona Kozłowska, Manager of the Internal Communication and Organisational Culture Project in Orange Polska
 • We are very impressed by the mastery of your company. There are no impossible things for you and you meet all the client’s suggestions and wishes halfway.

  Thank you for your dedication, competences and creativity. It is with great pleasure that we recommend the A&A Agency as a reliable, earnest and dependable partner. All the projects carried out with the Agency will be successful.
  Piotr Szewczuk, , Case IH Business Manager in CNI Polska

Contact

Contact us

Contact

logo_A&A_

UL. KASKADOWA 3A, 01-694 WARSZAWA
TEL. +48 22 835 50 98

Your name

E-mail

Topic

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą Twoje dane osobowe – jest Agencja A&A Joanna Tkaczyk Joanna Parapura sp.j. z siedzibą przy ul. Przasnyska 20a lok. 89 w Warszawie, z którą we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem: biuro@aa-agencja.pl

2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie (obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności) – w oparciu o art. 6 RODO na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych czy badania rynku).

3. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie.

4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie czasowym do tego niezbędnym, w szczególności do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. podatkowych, o charakterze cywilnoprawnym/karnoprawnym).

5. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez jedną ze stron.

6. Zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO możesz żądać od Administratora – poprzez zgłoszenie wniosku na adres rodo@live.com.pl –udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a nadto – przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie.

7. Ponadto – zgodnie z odpowiednimi przepisami RODO – przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem